Aktiviteten är gruppinriktad och bygger på samarbete. Deltagarna får med enkla 
hjälpmedel konstruera och bygga ett förutbestämt objekt t ex en bro.  Läs mer här