Grupputveckling - Praktiska samarbetsövningar som genomförs på ett lättsamt, men
ändå tänkvärt sätt. Vi belyser trygghet, kommunikation, förmågan att ge och ta,
målinriktning m.m. Lämplig som inslag till konferens, kick-off m.m.           Läs mer här