Indiana Jones - Lägerskola i form av ett äventyr där deltagarna gruppvis löser 
olika uppgifter.                                            Läs mer här