Uppdraget - en kommunikationsaktivitet. En mycket uppskattad och rolig aktivitet.
Grupperna löser uppgifter i tävlingsform med hjälp av kommunikationsradio.
Tidsåtgång 2-3 timmar. Lämpar sig bra för grupper från 10 till mer än 100 personer.
                                                     Läs mer här