Utmaningen - Här kan du prova klättervägg, höghöjdsbana, äventyrstorn, 4-hjulig
motorcykel, yxkastning, skytte m.m. Halv eller hel dag. Lunch, grillning även
övernattning.                                              Läs mer här